ZDALNE NAUCZANIE - ROZKŁAD ZAJĘĆ (OBOWIĄZUJE OD 25.03.2020)
/ZDALNE NAUCZANIE - ROZKŁAD ZAJĘĆ (OBOWIĄZUJE OD 25.03.2020)
ZDALNE NAUCZANIE - ROZKŁAD ZAJĘĆ (OBOWIĄZUJE OD 25.03.2020)

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach

ZDALNE NAUCZANIE OBOWIĄZUJE OD 25.03.2020.


            Nauczyciele uczą według poniższego planu lekcji online, a także korzystając z e-dziennika i innych komunikatorów w zależności od potrzeb danej klasy i przedmiotu.

Zgodnie z rozporządzeniem i zaleceniami Kuratorium Oświaty, dbamy o higieniczny tryb życia oraz właściwe korzystanie z urządzeń elektronicznych- maksymalna ilość godzin lekcyjnych online wynosi 3 godziny (jednostka lekcyjna  trwa do 60 min.). Konieczne są przerwy i odpoczynek od komputera, dlatego też część zagadnień uczniowie otrzymują do samodzielnego  opracowania w zeszytach i zeszytach ćwiczeń. Dodatkowo uczniowie otrzymują zadania zdjęcia, instrukcje. Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy zostali zaangażowani do prac związanych ze zdalnym nauczaniem, administrowaniem e-dziennika, obsługą kont uczniów i rodziców w e-dzienniku, przekazywaniem na bieżąco wszystkich informacji dla użytkowników e-dziennika – nauczycieli, rodziców i uczniów, pracą nad nowym planem, pomocą nauczycielom prowadzącym lekcje na żywo.

Dodatkowo wszyscy nauczyciele mają wyznaczone godziny do konsultacji, są cały czas w gotowości zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie zajęcia, lekcje, zadania nie powodują nadmiernych obciążeń dla ucznia, treści są odpowiednio dobrane i pozwalają realizować podstawę programową.

W załączeniu plan lekcji online i pozostałych zajęć zdalnych oraz godziny konsultacji poszczególnych nauczycieli.
Plan lekcji online i innych zajęć zdalnych:

KLASA 4

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.00

przyroda

historia

j. polski

j. polski

j. angielski

11.30

j. polski

matematyka

j. angielski

matematyka

historia


plastyka*

religia*

technika*

informatyka*

muzyka* wf*wf*


KLASA 5a

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.00

j. angielski

geografia

technika

matematyka

j. polski

11.30

matematyka

j. polski

historia

biologia

j. angielski


wf*

wf*

j .polski

religia*

Wf*


plastyka*

informatyka*

muzyka*


technika*


KLASA 5b

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.00

j. polski

j. polski

biologia

j. polski

historia

11.30

j. angielski

matematyka

j. angielski

matematyka

geografia


wf*

technika*

religia*

informatyka*

wf*


plastyka*


muzyka*
KLASA 6a

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.00

matematyka

j. angielski

geografia

biologia

matematyka 

11.30

j. polski

historia

j. polski

j. angielski

j. polski


wf*

informatyka*

wf*

wf*

technika*


plastyka*muzyka*

religia*


KLASA 6b

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.00

historia

j. angielski

matematyka

j. polski

geografia

11.30

j. polski

biologia

j. polski

j. angielski

matematyka


plastyka*

muzyka*

wf*

 wf*

informatyka*


technika*

religia*

technika*
KLASA 7

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9.00

j.niem1/j.ang2

chemia

historia

biologia

matematyka

10.00

j. polski

matematyka

j. polski

j.niem2/j.ang1

j. polski

11.30

j. angielski 1

j. angielski 2

geografia

(kat.mat)

fizyka


muzyka*

Informatyk/1Gr*

Informatyka/2Gr*

plastyka*

wf*


wf*religia*KLASA 8

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9.00

matematyka

geografia

j. angielski

matematyka

j. polski

10.00

j. niemiecki

chemia

historia

j. polski

fizyka

11.30

edb*

j.polski

matematyka

wos

j. angielski

biologia*

religia*


wf*

informatyka*wf*


Klasy 1 – 3

Plan lekcji online i innych zajęć zdalnych


Klasa 1

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ew

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

j. ang.9.00

religia*

Klasa 2

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ew

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

j. ang.

12.30

religia*
religiaKlasa 3

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ew

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

10.00 –11.00

j. ang.


religia*

9.30

religia*

*nie są to zajęcia online tylko dni, w których nauczyciele kontaktują się z uczniami i przesyłają zadania, zdjęcia prac, linki do utworów, i ćwiczeń, polecają programy telewizyjne, przesyłają informacje, tłumaczą i inspirują do zadań i ćwiczeń zgodnie z przedmiotem, którego uczą (są w kontakcie pośrednim)


KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI:

Monika Spinda - poniedziałek 16.00 -18.00, e-dziennik

Anna Drąg - poniedziałek 16.00 - 17.00, e-dziennik

Justyna Żaba - poniedziałek 16.30 - 17.30, e-dziennik

Joanna Noga - poniedziałek 17.00 - 18.00, e-dziennik

Magdalena Kardaś - Olesińska - środa 16.00 - 18.00, e-dziennik

Elżbieta Szwajkosz - Tomala - czwartek 16.00 - 18.00, e-dziennik

Beata Korpak - poniedziałek - 14.00 - 15.00, e-dziennik

Monika Brożyna - wtorek - 16.00 - 17.00, e-dziennik

Bartosz Pisarski - poniedziałek - 16.00 - 18.00, e-dziennik

Marta Kochańczyk - poniedziałek - 16.00 - 18.00, e-dziennik

​Marta Panek - poniedziałek - 14.00 - 16.00,e -dziennik

Beata Podsada - Ciećko - wtorek 15.30 - 18.00, e-dziennik, discord

Daniel Krzaczek - czwartek 11.00 - 11.45, e-dziennik

Beata Rzenno - poniedziałek 16.00 - 18.00, e-dziennik, e'mail: beata.rzenno@wp.pl

Jadwiga Dziubla - piątek 16.00 - 18.00 

Monika Ścibior - codziennie 10.00 - 11.00, Discord, e-dziennik

Katarzyna Smolik - poniedziałek i czwartek - 16.00 - 17.00, pod nr tel. 604885569

Ewa Wąż - środa 15.00 - 17.00, Discord

Bartosz Pisarski Komentarzy: 0

Komentarzy: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.