Informacja dla rodziców - e-dziennik Librus Synergia
/Informacja dla rodziców - e-dziennik Librus Synergia
Informacja dla rodziców - e-dziennik Librus Synergia

Drodzy Państwo,

mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych.

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:

- sprawdzać oceny ucznia,

 - otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,

 - na bieżąco monitorować listy obecności,

 - korespondować z dowolnym nauczycielem,

 - odczytywać ogłoszenia szkolne,

 - sprawdzać plan lekcji,

 - przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,

- korzystać z pomocy technicznej.


Instrukcja do pierwszego logowania:

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://synergia.librus.pl, wpisując podany przez wychowawcę login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter). Po pierwszym  zalogowaniu się system poprosi o zmianę dotychczasowego hasła. Otrzymane od wychowawcy hasło jest hasłem do pierwszego logowania.

Prosimy pamiętać, że z powodów formalnych z jednego konta w systemie Synergia powinna korzystać jedna osoba.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq

Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły Katarzyna Smolik

Beata Podsada - Ciećko Komentarzy: 0

Komentarzy: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.