mgr Daniel Krzaczek

nauczany przedmiot - wychowanie fizyczne