mgr Łukasz Mączko

nauczany przedmiot  - informatyka