mgr Beata Podsada - Ciećko

biblioteka, świetlica szkolna

nauczany przedmiot - informatyka