mgr Magdalena Kardaś-Olesińska

nauczany przedmiot - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie