Autor Beata Podsada-Ciećko

Dodano 18. kwietnia 2016r.

Biblioteka

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W  NIEDOMICACH OBOWIĄZUJĄCE NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID 19

 ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 1. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków w szczególności przy odbieraniu materiałów bibliotecznych od uczniów.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Godziny otwarcia biblioteki są ograniczone . Harmonogram pracy biblioteki zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
 7. Niemożliwy  jest  wolny  dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 8. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

ZASADY  ZWROTU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DO  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1.  Zwracane książki będą odkładanie na okres 7 dni do pudła lub na wydzielone półki na regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
 2. Uczeń  zwracając zbiory biblioteczne powinien mieć  maskę ochronną  lub inny sposób zasłaniania nosa i ust oraz zachować bezpieczną odległości.
 3. Uczniowie samodzielnie dokonują zwrotu książek. Rodzic nie może przebywać w budynku szkoły. Rodzic może zaczekać na dziecko przy drzwiach wejściowych (chodzi tu szczególnie o uczniów młodszych z klas I – III ). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko nie może przyjść do szkoły wówczas to za zgodą dyrektora szkoły rodzic dokonuje zwrotu książki ( rodzica obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).  Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące). 
 4. W przypadku kiedy domownicy przebywają na kwarantannie uczeń nie zwraca podręczników w pierwotnym terminie. Rodzic/opiekun prawny ustala drogą elektroniczną lub telefonicznie w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem termin zwrotu.
 5. Wydzielone zostaje  miejsce  przechowywania zwróconych książek (pudła lub osobne regały), które będą poddawane kwarantannie.
 6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności lub odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 7. Uczniowie nie przebywają w bibliotece szkolnej. Książki zwracają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza. Zwracane książki przyjmowane są przez bibliotekarza w rękawiczkach ochronnych.

ZASADY ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PRZEZ UCZNIÓW PODRĘCZNIKÓW

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu  podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników odbywać się będzie od 15.06.20r. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę w jakim dniu i na którą godzinę uczeń ma przybyć do szkoły, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 3. Uczniowie samodzielnie dokonują zwrotu podręczników. Rodzic nie może przebywać w budynku szkoły. Rodzic może zaczekać na dziecko przy drzwiach wejściowych (chodzi tu szczególnie o uczniów młodszych z klas I – III ). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko nie może przyjść do szkoły wówczas to za zgodą dyrektora szkoły rodzic dokonuje zwrotu podręczników ( rodzica obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).  Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące).  .
 4.  Wychowawcy powiadamiają uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia jeżeli zostały zagubione lub zniszczone.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia tego samego podręcznika przed zwrotem całego kompletu podręczników i przed zakończeniem roku szkolnego.
 5. Podręczniki przynoszone są w całym komplecie do szkoły  we wskazanym przez wychowawcę  dniu i miejscu (sala lekcyjna wskazana przez wychowawcę),  zapakowane w reklamówkach i  opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Wychowawca dokonuje kontroli czy każdy podręcznik został zwrócony zgodnie z przydzielonym numerem inwentarzowym i odnotowuje to na liście wypożyczonych podręczników.
 6. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia lub rodzica wszystkie zgromadzone w pomieszczeniu podręczniki zostają objęte kwarantanną a pomieszczenie zostaje poddane dezynfekcji.
 7. W przypadku kiedy domownicy przebywają na kwarantannie uczeń nie zwraca podręczników w pierwotnym terminie. Rodzic/opiekun prawny ustala drogą elektroniczną lub telefonicznie w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielem bibliotekarzem lub dyrektorem szkoły termin i sposób zwrotu.

 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 • PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA CZYTELNIKÓW
 • 11 lutego 2020r. powitaliśmy nowych czytelników naszej biblioteki szkolnej.

  Nowi czytelnicy zapoznali się z zasadami panującymi w bibliotece. Dowiedzieli się jak można przyjemnie i w ciszy spędzić czas w czytelni. Po tym wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, którego treścią było poszanowanie książek. Każdy uczeń został pasowany książką na czytelnika biblioteki. W drugiej części spotkania  nowi czytelnicy wybierali sobie książki i wypożyczali do domu. Na koniec każdy otrzymał pamiątkowe zakładki do książek.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych i szkolnych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka Szkoły Podstawowej w Niedomicach otrzymała w roku 2019 środki finansowe na zakup książek.

Dzięki temu księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 800 woluminów o wartości 15 000 zł.. Cenną wskazówką dla tworzenia zamówienia były wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Przeprowadzono także konsultacje z polonistami pod kątem wzbogacenia księgozbioru w nowości wydawnicze oraz w lektury szkolne. Przy sporządzaniu listy książek współpracowano również  z innymi bibliotekami szkolnymi i biblioteką publiczną. Dzięki otrzymanym środkom finansowym nasza biblioteka została doposażona w ciekawe nowości wydawnicze. Uzupełniono również zestaw lektur szkolnych. 

Wykaz niektórych pozycji zakupionych w ramach programu został zamieszczony w zakładce „Nowości książkowe” działu "Biblioteka". Zachęcamy również do zajrzenia na zakładkę Biblioteki "Warto przeczytać" gdzie zamieszczone zostały artykuły na temat zalet i korzyści płynących z czytania.


 • 26 marca 2019 roku przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się pierwszoklasiści. W poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 22 uczniów.

Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z  regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej oraz czytelni. Uczniom zostały odczytane Prośby Książek. Nowi użytkownicy biblioteki złożyli ślubowanie czytelnicze. Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym pasowaniem na czytelnika wielką Księgą Bajek. Pierwszoklasiści wypożyczyli również pierwszy raz książkę w bibliotece szkolnej.


 • PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA CZYTELNIKÓW

15 maja 2018r. powitaliśmy uczniów kl. 1 jako nowych czytelników naszej biblioteki szkolnej.

Na wstępie dzieci dowiedziały się jak należy dbać o książki. Zapoznały się z zasadami panującymi w bibliotece. Dowiedziały się jak można przyjemnie i w ciszy spędzić czas w czytelni. Po tym wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, którego treścią było poszanowanie książek. Każdy uczeń został pasowany książką na czytelnika biblioteki. W drugiej części spotkania  nowi czytelnicy wybierali sobie książki i wypożyczali do domu. Na koniec każdy otrzymał pamiątkowe naklejki  i coś słodkiego.

Serdecznie zapraszamy nowych czytelników do częstego odwiedzania naszej szkolnej biblioteki.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii.


 • SPOTKANIE AUTORSKIE Z WOJCIECHEM WIDŁAKIEM

9 maja 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z autorem książek dla dzieci Wojciechem Widłakiem. Autor znany jest  przede wszystkim jako twórca pięknie ilustrowanych książek o „Panu Kuleczce” i jego sympatycznych zwierzątkach słynących z nietuzinkowych imion. Pan Wojciech jest autorem  pełnych uroku i humoru książek, takich jak „Wesoły Ryjek”, „Samotny Jędruś”, „Dwa serca anioła” oraz serii „Podręcznych Nieporadników”.    Podczas spotkania pisarz opowiadał uczniom skąd czerpie pomysły do swoich książek – do tego celu wykorzystał ,,Worek Pomysłów” uszyty przez Elżbietę Wasiuczyńską, ilustratorkę książek o ,,Panu Kuleczce”. Przy użyciu pacynek przywiezionych przez autora młodzi widzowie mogli obejrzeć mini-teatrzyk oparty na przygodach pana Kuleczki.        W rolę pana Kuleczki wcielił się pan Wojciech.

Po spotkaniu uczestnicy mieli chwilkę na rozmowę z panem Wojciechem . Autor opowiadał skąd pisarze czerpią pomysły na swoje historie i jak ważna jest rola ilustratora książek. Spotkanie zakończyły wspólne fotografie i pamiątkowe autografy.

 Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki, a udział w nim wzięło 43 dzieci z klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej  w Niedomicach. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Niedomicach.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w "Galerii".


 • KONKURS PLASTYCZNY "BAJKOWY ŚWIAT MUMINKÓW"

Miejsko-Gminna Biblioteka wraz z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie zorganizowała konkurs plastyczny poświęcony twórczości Tove Jansson, pisarce, malarce i ilustratorce, a przede wszystkim autorce serii o Muminkach. Nasi uczniowie  zajęli w konkursie wysokie  miejsca: 

- w kategorii "prace plastyczne szkoły podstawowe" nagrodę zdobyła Weronika Gutej (III miejsce), 

- w kategorii "prace przestrzenne szkoły podstawowe" nagrody zdobyli: Łukasz Kozioł (I miejsce), Wiktoria Olesińska (II miejsce) i Alicja Gagatek (III miejsce).

 • SPOTKANIE  AUTORSKIE  Z  MAŁGORZATĄ  STRĘKOWSKĄ – ZAREMBĄ

10 maja 2016r. w ramach akcji promującej czytelnictwo odbyło się w naszej szkole spotkanie z autorką książek dla dzieci Małgorzatą  Strękowską – Zarembą zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną w Niedomicach. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II, III i IV.

 Małgorzata Strękowska-Zaremba - pisarka, dziennikarka, recenzentka, współautorka podręczników. Laureatka licznych nagród, wyróżnień i nominacji. Pisanie dla dzieci rozpoczęła wiele lat temu od publikacji w piśmie dla najmłodszych – „Misiu”.  Od tego czasu napisała wiele książek dla dzieci. Między innymi cykle o Okropnym Maciusiu, Filipku, detektywie Kefirku.

Pani Małgorzata opwiadała o sobie i swojej twórczości,  przytaczała ulubione fragmenty własnych książek. Uczniowie mieli również szansę na to, aby dowiedzieć się na czym tak naprawdę polega praca pisarza. Dzieci wykazały dużą aktywność i zainteresowanie zadając liczne pytania. Na zakończenie spotkania można było zakupić książkę autorki i ustawić się w kolejce po dedykację.


 • PASOWANIE UCZNIÓW KLASY IA I IB NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

9  i 12 maja 2016r. uczniowie klas pierwszych  zostali uroczyście pasowani na czytelników szkolnej biblioteki.

Pasowanie poprzedziły zajęcia w  bibliotece szkolnej, na których dzieci zapoznały się z zasadami wypożyczania książek, rozmieszczeniem zbiorów oraz regulaminem biblioteki. Następnie uczniowie złożyli książkom ślubowanie. Z przejęciem przyrzekały, że będą  zawsze szanować i kochać książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Po słowach przysięgi każdy uczeń  księgą został pasowany  na czytelnika szkolnej biblioteki.

Mamy nadzieję, że nowi czytelnicy szkolnej biblioteki będą ją chętnie odwiedzać.

Serdecznie zapraszamy. Zawsze będziecie tu mile widziani.


 • PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

16 marca 2017r. uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników szkolnej biblioteki.

W pierwszej części zajęć dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki oraz z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Następnie nowi czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało zakładkę do książki oraz skromny upominek.

Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierwszak będzie często odwiedzał naszą bibliotekę.